UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Data Day – ponor sa do sveta dát a umelej inteligencie

Podujatie Data Day je určené všetkým študentom stredných škôl, ktorých láka svet umelej inteligencie, počítačové programovanie či modelovanie alebo počítačové hry. Jeho prvý ročník sa uskutočnil dňa 14. decembra 2019 na pôde našej fakulty. Organizátori, zamestnanci Ústavu matematických vied a Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, pre účastníkov pripravili pestrý program. Prvý Data Day im poskytol množstvo informácií na mnohé zaujímavé témy:

  • ako sa na umelú inteligenciu pozerá náš absolvent,
  • ako si vytvoriť vlastný svet pomocou neurónových sietí,
  • ako využívajú matematiku a počítačové modelovanie paleontológovia,
  • ako si naprogramovať vlastnú počítačovú hru,
  • niečo o počítačovom videní,
  • neformálne rozhovory o novom študijnom programe Analýza dát a umelá inteligencia    
  • aktivity komunity dátových analytikov

Na prvý ročník sa prihlásilo cez 40 študentov z vyše 16-tich stredných škôl nielen z Košíc, ale aj rozličných kútov Slovenska a to z Krompách, Bardejova, Vranova nad Topľou, Prešova a dokonca aj Martina. Deň odštartovala prednáška na tému Sila abstrakcie: Ako robiť zo zložitých vecí jednoduché a z jednoduchých zložité od Mariána Dvorského, absolventa, ktorý pracoval 12 rokov pre Google.

Študenti pokračovali na rozličných workshopoch so širokým spektrom oblastí, ktoré však spájala jedna myšlienka, analýza dát a umelá inteligencia.  Pod vedením skúsených odborníkov z odboru si mohli priaznivci dátovej analýzy vytrénovať svoju vlastnú neurónku so Stanom Hrivňakom, zistiť ako matematika a informatika napomáha pri objasňovaní evolúcie dinosaurov u Dr. Martiny HančovejDr. Andreja Gajdoša, spracovať dáta pri vytváraní počítačovej hry u Dr. Ľuba Antoniho a naučiť počítač rozpoznávať objekty u Gaby Vozárikovej a Riša Staňu.

Pomedzi paralelné workshopy mali študenti možnosť vyskúšať si virtuálnu realitu poskytnutú firmou Matsuko a zalietať si s dronom.

Dúfame, že študenti si okrem nových vedomostí a zručností, zážitkov a známostí odniesli domov aj dobrý pocit z ochutnávky toho, aké to je byť študentom PF UPJŠ. Tešíme sa, že už v akademickom roku 2020/2021 môžu prví študenti nastúpiť na bakalársky i magisterský stupeň nového odboru Analýza dát a umelá inteligencia.

Pozitívne ohlasy na Data Day nás presvedčili o tom, že v podobných workshopoch budeme pokračovať aj v ďalšom roku. Informácie o našich akciách a o študijnom programe nájdete na

http://adui.science.upjs.sk/


Posledná aktualizácia: 12.01.2020