UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov 2020

V utorok 4.2.2020 sa na našej fakulte uskutočnilo krajské kolo Turnaja mladých fyzikov (www.tmfsr.sk). Do súťaženia sa zapojilo 13 tímov z 9 stredných škôl Košického a Prešovského kraja.

Zoznam prihlásených tímov a úloh

Súťažiaci v troch fyzbojoch prezentovali, oponovali a recenzovali 17 úloh aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže.

Úlohy aktuálneho ročníka TMF

Časový harmonogram fyzboja je nasledovný:

[2 min]          príprava referenta
[10 min]        referent prezentuje svoje riešenie
[6 min]          otázky oponenta na referenta a jeho odpovede, diskusia
[2 min]          príprava oponenta
[4 min]          oponent hodnotí riešenie referenta
[2 min]          otázky recenzenta na referenta a oponenta a ich odpovede
[2 min]          príprava recenzenta
[2 min]          recenzent hodnotí referenta i oponenta
[1 min]          záverečné poznámky referenta
[3 min]          otázky poroty

Fyzboje prebiehali paralelne v štyroch miestnostiach, kde vystúpenia hodnotili trojčlenné komisie.

Rozpis fyzbojov a hodnotenie

Hodnotenie je v rozsahu 0-10 bodov. Najvyššie a najnižšie hodnotenie sa priemeruje a spolu s ostávajúcim sa zráta do priemernej známky. Hodnotenie za referovanie sa násobí x3, za oponovanie x2 a za recenziu x1. Sumárne hodnotenie pre každý tím za tri fyzboje určí poradie tímov.

Výsledné poradie tímov

1. G-Poštová 1 Košice 131,00
2. G-Poštová 2 Košice 141,75
3. G-Poštová 3 Košice 131,00
4. GJAR 2 Prešov 121,50
5. G-Šrobárova 1 Košice 120,50
6. G-Alejová 1 Košice 114,75
7. G-C.Daxnera 2 Vranov 109,25
8. G-Sobrance 101,25
9. GJAR 1 Prešov 98,75
10. G-C.Daxnera 1 Vranov 98,50
11. G-Park mládeže Košice 93,50
12. G-E.Steinovej Košice 92,50
13. Spojená škola Sečovce 75,50

 

Každý člen družstva prezentuje práve jednu úlohu, ktorú vopred nahlásil do súťaže. Počas fyzbojov sa každý člen družstva musí prezentovať v každej z troch pozícii (referent, oponent, recenzant). Na základe hodnotení jednotlivcov je stanovené aj individuálne poradie.

Výsledky jednotlivcov

Z regionálneho kola postupujú družstvá do celoštátneho kola. Vybrané družstvo bude reprezentovať Slovensko na otvorenom kole TMF v Leobene v Rakúsku. Najlepší riešitelia vytvoria národné družstvo, ktoré bude súťažiť na medzinárodnom kole IYPT 2020 (http://iypt.org) v Timisoara v Rumunsku. Veríme, že aj súťažiaci, ktorí sa prezentovali na našej fakulte, budú členmi národného družstva.

Všetkým súťažiacim prajeme veľa chuti do ďalšieho riešenia úloh TMF.


Posledná aktualizácia: 05.02.2020