UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Matematika má motivovať

V čase polročných prázdnin na pôdu Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach zavítalo takmer štyridsať učiteľov matematiky základných a stredných škôl.

3. februára 2020 sa pre nich, v rámci Klubu  učiteľov matematiky, konali  workshopy zamerané na vyučovanie pravdepodobnosti a štatistiky a prednášky na vybrané témy. Prepojenie  hudby a matematiky, touto zaujímavou témou zaujal prítomných učiteľov docent Ondrej Hutník spolu s hudobným doprovodom Benedikty Sabatulovej, absolventky VŠMU v Bratislave. Čo sú nereálne čísla priblížil účastníkom absolvent matematiky našej fakulty Martin Glova. Každý z prítomných učiteľov absolvoval dva workshopy a dve prednášky. Okrem lektorov z Ústavu matematických vied PF UPJŠ, docenta Ondreja Hutníka, doktorky Ingrid Semanišinovej a doktorky Veroniky Hubeňákovej,  sa účastníkom podujatia venovali aj lektori zo Žilinskej univerzity profesorka Katarína Bachratá a docent Hynek Bachratý. Príjemná neformálna atmosféra, výborní lektori a zaujímavé témy sú prívlastky, ktoré vystihujú každé z podujatí organizovaných v rámci Klubu učiteľov matematiky našej fakulty.     

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 14.02.2020