UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Tí, ktorí dokážu inšpirovať

Že aj naši študenti, prírodovedci, dokážu inšpirovať nám svojou angažovanosťou pre ľudí v núdzi potvrdzuje Simona Volesková, študentka I. ročníka bakalárskeho štúdia matematiky a psychológie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Svoj voľný čas a zanietenie vložila do pomoci tým, ktorých spoločnosť vytlačila na svoj okraj.

Počas maturitného ročníka sa okrem školy venovala aj dobrovoľníctvu. Za svoju snahu získala významné medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu v rámci rozvojového programu, ktorý dáva priestor študentom rozvíjať sa aj mimo školy. Venovať sa tomu, čo ich zaujíma.  Rozvíjať svoj talent a schopnosti v rôznych oblastiach. Je to dobrý štart, aby sa študenti rozvíjali nielen vedomostne, ale aj osobnostne. Simona prináša osobné zistenie, že sústredenie iba na učenie nie je cesta k vlastnému rozvoju, potrebné je zmysluplne rozvíjať aj aktivity mimo práce alebo školy.

Preto spolu s kamarátmi vymysleli, vypracovali a podali návrh na projekt pre ľudí bez domova Homeless is more do Európskeho zboru solidarity. V rámci svojho projektu pomáhali a pomáhajú týmto ľuďom,  organizujú zbierky šatstva, letné „grilovačky“, vianočné posedenia ale aj zaujímavé prednášky. Podľa jej vyjadrenia: „U nás doma sa o ľuďoch bez domova nikdy nehovorilo nepekne. Je pravda, že veľa ľudí im pomôcť nechce a štítia sa ich, ale vo mne práve to vyvolávalo solidaritu. Áno, stále sa stretávam s tým, že sa mnohí pýtajú prečo by mali niečo robiť vo voľnom čase zadarmo a navyše nie pre seba, ale pre cudzích. Našťastie je tu dosť takých, ktorým to vysvetľovať netreba a sú hrdí na to, že môžu svojou činnosťou prispieť k zlepšeniu svojho okolia alebo niekomu pomôcť.“

Viac

Chceme veriť, že medzi našimi študentmi sú mnohí, o ktorých ešte nevieme, avšak ktorí sa realizujú v rôznorodej zmysluplnej voľnočasovej činnosti a vedia, že ak robíme niečo zmysluplné pre iných, robíme to aj pre seba bez ohľadu na to, či o tom niekto vie, alebo či nám   zaplatí. Sú jednoducho tými, ktorých je hodno nasledovať. Tými, ktorí nás inšpirujú.

Dajte nám vedieť o svojich kolegoch a kamarátoch, ktorí študujú na našej fakulte a s vášňou sa venujú rôznym zaujímavým a zmysluplným aktivitám. A možno inšpirujú ďalších z nás zapojiť sa a zmeniť svoj život k lepšiemu nielen cez vedu, ale i umenie, šport, ekologické aktivity či charitu.  Spoznajme sa navzájom!

Kontakt: PhDr. Svetlana Libová
IP: 234 2179
svetlana.libova@upjs.sk

 


Posledná aktualizácia: 15.10.2020