UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Festival vedy a techniky AMAVET 2020

Tohtoročné krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Košický a Prešovský kraj, ktoré sa uskutočnilo 16. októbra 2020 za podpory Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, malo oproti minulým rokom iné postavenie a formu.

„Keďže súčasná situácia neumožnila osobné stretnutia a organizovanie FVAT v tradičných podmienkach, pristúpili sme k online podobe festivalu. To nám otvorilo iné skúsenosti a možnosti, ktoré sme sa snažili naplno využiť“ uviedli krajskí koordinátori FVAT AMAVET pre Košický a Prešovský kraj, RNDr. Marián Babinčák z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ a Mgr. Mária Babinčáková z Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ.

Spoločného krajského kola FVAT sa zúčastnilo 74 žiakov stredných a základných škôl, ktorí prezentovali 48 projektov v 9 rôznych kategóriách. Napriek súčasnej situácii bola úroveň projektov už tradične vysoká, čo vyjadrilo aj ocenenie 16 projektov, ktoré postúpili do celoslovenského kola FVAT. Tri projekty boli ocenené aj Cenou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Predseda hodnotiacej komisie prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. , riaditeľ Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, v záverečnom hodnotení priebehu súťaže ocenil prácu všetkých súťažiacich ako aj vysokú odbornú úroveň projektov. Poďakoval učiteľom a konzultantom projektov za ich odborné vedenie a motiváciu žiakov. Zdôraznil, že Festival vedy a techniky výrazne prispieva k rozvoju vedeckých talentov na Slovensku.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach získali projekty:

Sledovanie vodného stresu rastlín pomocou termokamery

kategória: biológia
riešiteľ: Richard Barilla, Jozef Jabczun
               Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove

Perzeidy vs. svetelný smog
kategória: Fyzika a astronómia s projektom
riešiteľ: Alex Kanderka
              Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove

Edukačný portál – keepCode
kategória: spoločenské vedy
riešiteľ: Daniela Chovancová
              SPŠE Prešov


Posledná aktualizácia: 20.10.2020