UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Podporujeme športové nadšenie našich študentov: informatik s dušou plavca

Jakub Mohler je študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore Informatika. 

Plávaniu sa súťažne venuje od svojich dvanástich rokov v klube ŠKP Košice (https://www.skpkosice.sk/). Štyri roky pôsobil v slovenskej juniorskej reprezentácii v rámci kategórie 14 -18 rokov. Za klub ŠKP Košice sa v minulom roku zúčastnil viacerých súťaží.  Najvýznamnejšie z nich boli Majstrovstvá SlovenskaOrca Cup. Na Majstrovstvách Slovenska, až na jednu disciplínu, vo všetkých ostatných postúpil do finále, pričom získal dve bronzové medaile.
https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=616118&clubId=81693

Na Orca Cup-e, čo sú najväčšie preteky na Slovensku s medzinárodnou účasťou, do finále postúpil v piatich disciplínach, z ktorých sa umiestnil raz na štvrtom a trikrát na piatom mieste. https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=615126&clubId=81693

Naposledy sa zúčastnil na letnej univerziády LUSR, ktorá sa konala v októbri tohto roku v Žiline. https://lusr2020.uniza.sk/plavanie/

V disciplínach 50m znak a 50m motýlik obsadil 3. miesta a v ďalších disciplínach jedno 4. a dve 5. miesta.

Odkaz na výsledky:

https://lusr2020.uniza.sk/wpcontent/uploads/2020/10/LUSR2020_plavanie_vysledky.pdf

Jakub zhodnotil organizáciu univerziády i svoje výkony nasledovne: „Myslím si, že univerziáda bola veľmi dobre zorganizovaná. Napriek tomu, že počet účastníkov nebol veľký, konkurencia bola silná. Som veľmi rád, že sa mi podarilo pri takej konkurencii obsadiť medailové pozície. Trošku ma mrzí, že mi ušlo ďalšie tretie miesto o pár desatín sekundy, avšak práve to ma motivuje naďalej trénovať a zlepšovať sa. Chcel by som sa poďakovať Žilinskej Univerzite a Slovenskej Plaveckej Federácii za výborne zorganizované preteky aj napriek všetkým opatreniam a obmedzeniam, ktoré sa museli dodržiavať kvôli pandémii COVID-19. Takisto by som chcel poďakovať aj Prírodovedeckej fakulte za podporu na športovú prípravu ako aj reprezentáciu školy.“

Jakub sa chce počas štúdia na vysokej škole aj naďalej venovať plávaniu a snaží sa absolvovať čo najviac tréningov týždenne napriek tomu, že je časovo náročné skĺbiť športovú prípravu s vysokoškolským štúdiom.


Posledná aktualizácia: 13.11.2020