UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Taxonómia – remeslo spoľahlivého rozlišovania organizmov

Pre vedecké publikácie je príznačné, že prezentované informácie musia umožňovať reprodukovateľnosť výsledkov výskumu inými výskumníkmi. Pre výskum živých organizmov je dôležité správne ich zaradiť do systému organizmov (taxónov), ako to začal Karl von Linné v 18. storočí. Avšak v konkurencii vedeckých časopisov sú tie, venujúce sa taxonómií, ponižované pre vysokú mieru auto citácií. Tieto sú však prirodzené, keďže taxonómii sa venuje stále menšia skupina biológov, ktorí sa, objavujúc nové druhy organizmov, odvolávajú na svoje predošlé publikácie. Vzniká tak špirála, ktorá vedie k zániku taxonomických časopisov a skupiny taxonomistov, bez ktorých remeslo spoľahlivého rozlišovania organizmov môže vymrieť. To boli dôvody skupiny 18 svetových odborníkov taxonómie z 5 krajín k napísaniu výzvy globálnej vedeckej komunite, publikovanej prestížnym časopisom Nature Ecology & Evolution, ktorú podpismi podporilo ďalších vyše 1300 vedcov. Medzi autormi je aj zoológ, profesor Ľubomír Kováč z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zameriava sa najmä na chvostoskoky (Collembola), pričom objavuje ich nové druhy, najmä v jaskyniach a komplexne vysvetľuje ekologický význam tohto hmyzu a podobných organizmov.

Zeppelini, D., Dal Molin, A., Lamas , C.J.E., Sarmiento, C., Rheims, C.A.,  Fernandes, D.R.R., Lima, E.F.B., Silva, E.N., Carvalho-Filho, F., Kováč, Ľ.,  Montoya-Lerma, J., Moldovan, O.T., Souza-Dias, P.G.B., Demite, P.R.,  Feitosa, R.M.,  Boyer, S.L., Weiner, W.M., Rodrigues, W.C., 2020. The dilemma of self-citation in taxonomy. Nature Ecology & Evolution.


Posledná aktualizácia: 23.11.2020