UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Komunita profesorov PF UPJŠ sa opäť rozšírila

Prezidentka SR vymenovala dňa 9. decembra 27 nových vysokoškolských profesorov, medzi ktorými boli aj docent Milan Žukovič z Ústavu fyzikálnych vied a docent  Ivan Žežula z Ústavu matematických vied našej fakulty.

Vymenúvacie dekréty im boli odovzdané pani prezidentkou, za prítomnosti  ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga, v Prezidentskom paláci.

Že vzdelanie zaväzuje a titul profesora ešte viac, vystihujú aj nasledovné slová pani prezidentky: "......práve vy môžete svojím pôsobením zveľaďovať to najcennejšie, čo máme – morálny a odborný potenciál našej mladej generácie, ktorá predstavuje budúcnosť republiky. Stali ste sa súčasťou našej akademickej elity, a preto je prirodzené, že budeme od vás veľa očakávať. Zároveň vás chcem poprosiť, aby ste svoj osobný úspech nepovažovali za zavŕšenie svojho akademického pôsobenia, ale za jeho nový začiatok,"

Novovymenovaným pánom profesorom srdečne gratulujeme!

Viac informácií + video 

Posledná aktualizácia: 11.12.2020