UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

„Vesmírny tanec planét“ - veľká konjunkcia Jupitera a Saturna

21. decembra 2020 sa planéty Jupiter a Saturn dostanú na svojich dráhach okolo Slnka do takej polohy, že pri pozorovaní voľným okom sa pre mnohých z nás budú javiť ako jeden jasný objekt na večernej oblohe. Tieto dve planéty neboli na oblohe tak blízko od roku 1623 a ďalšie takéto blízke stretnutie nastane až v roku 2080.

Planéty sa pohybujú okolo Slnka rôznymi rýchlosťami, čo v kombinácii s pohybom Zeme spôsobuje, že pre pozemských pozorovateľov menia svoju vzájomnú polohu na oblohe. Občas ich tento vesmírny tanec privedie k sebe veľmi blízko a časové okamihy, keď ich vzájomná uhlová vzdialenosť je minimálna, označujeme ako konjunkcie. Iba zriedkavo sa stane, že počas konjunkcie sa dostanú na oblohe tak tesne, že pre bežného pozorovateľa nevyzbrojeného ďalekohľadom sa budú javiť ako jeden objekt, prípadne dôjde k zákrytu jednej planéty druhou.

Konjunkcie Jupitera a Saturna nastávajú približne každých 20 rokov. Často sa však odohrávajú neďaleko Slnka a väčšinou planéty delí vzdialenosť viac ako 1 stupeň.

V pondelok  21. decembra 2020 však rýchlejší orbitálny pohyb privedie planétu Jupiter do blízkosti pomalšie sa pohybujúceho Saturna a bude ich deliť uhlová vzdialenosť len 0,1 stupňa, presnejšie 6,1 oblúkovej minúty. To je 5 krát menej ako uhlový priemer Mesiaca.

Doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ a predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV odporúča nasledovné:

Ak chcete zistiť, ako blízko to je, počas jasnej noci vyhľadajte na oblohe Mizar, prostrednú hviezdu v oje Veľkého voza. Slabšia hviezda Alcor je vzdialená iba 11,8 oblúkových minút a schopnosť rozlíšiť tieto dve hviezdy voľným okom sa kedysi považovala za skúšku dobrého zraku. Jupiter a Saturn sa priblížia približne na polovicu tejto vzdialenosti. Pri pozorovaní bez ďalekohľadu budú planéty v tom čase pre mnohých pozorovateľov nerozlíšiteľné a budú sa im javiť ako jediný jasný objekt.“

Možnosť pozorovania je obmedzená asi na jednu hodinu – od konca miestneho občianskeho súmraku do západu planét. Okolo 17. hodiny bude ich výška nad obzorom 8 stupňov, o pol hodiny neskôr však už len 5 stupňov. Dvojicu planét budeme môcť nájsť večer na juhozápadnej oblohe do času ich západu. Zapadajú krátko po 18 hodine. Pre pozorovanie sú  vhodné najmä vyvýšené miesta s dobrým výhľadom na juhozápad.

Podľa vyjadrenia Mgr. Tomáša Dobrovodského, predsedu Slovenského zväzu astronómov, bude možné vidieť konjunkciu uvedených planét v zornom poli ďalekohľadu aj pri použití pomerne veľkého zväčšenia. Budeme môcť súčasne obdivovať planétu Jupiter, okolo ktorej obiehajú Galileiho mesiace, a Saturn ovenčený majestátnym prstencom. Takýto pohľad sa pozorovateľom naskytne nielen 21. decembra 2020. Spoločne bude možné planéty v zornom poli ďalekohľadov vidieť týždeň pred konjunkciou, ako aj týždeň po najtesnejšom priblížení.

Vidieť, či pozorovať túto veľkolepú konjunkciu môžeme aj skôr ako 21. decembra. Už teraz vytvárajú pár na večernej oblohe a 16. a 17. decembra sa k ním pridá aj Mesiac v tvare úzkeho kosáka.

Konjunkciu Jupitera a Saturna, ktorá nastane 21. decembra 2020, je možné považovať za najväčšiu astronomickú udalosť roka. Naposledy sa tieto dve planéty javili tak blízko 16. júla 1623, keď ich delilo iba 5 oblúkových minút. Ďalšia konjunkcia, so vzájomnou vzdialenosťou 6 oblúkových minút, nastaneme až 15. marca 2080.


Posledná aktualizácia: 15.12.2020