UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Spomienka na RNDr. Margitu Rychlovú

Na prahu nového roka, 10. januára 2021, nás vo veku 93 rokov navždy opustila RNDr. Margita Rychlová, CSc.

           

Doktorka Rychlová pôsobila na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach od prvých rokov jej existencie a podieľala sa na rozvoji genetiky hlavne v oblasti cytogenetického výskumu. Navždy ostane v našich srdciach ako skromná, pracovitá a empatická osobnosť, ktorá položila základy štúdia štruktúry chromozómov rastlín a  ich zmien v dôsledku ionizujúceho žiarenia.

 

Česť jej pamiatke!

Posledná aktualizácia: 13.01.2021