UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

ONLINE divadelné predstavenie

I keď aktuálna pandémicka situácia a z toho vyplývajúci núdzový stav v spoločnosti nedovoľujú organizovať spoločenské podujatia, vedenie fakulty s cieľom zachovať tradíciu divadelného predstavenia, ktoré tradične organizuje v úvode roka, ponúklo zamestnancom fakulty alternatívnu formu, online predstavenie J. Straussa - NETOPIER

Aj takáto forma divadelného predstavenia dokáže spríjemniť večer a aspoň virtuálne nás všetkých spojila prostredníctvom tohto jedinečného najstaršieho druhu dramatického umenia akým divadelné umenie bezpochyby  je. 

PRÍHOVOR DEKANA PF UPJŠ 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 05.02.2021