UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Najmenší zlatokopi

Kolektív autorov z Katedry mikrobiológie Ústavu biologických a ekologických vied publikoval prácu o charakterizácii mikroorganizmov, podieľajúcich sa na kolobehu zlata v prírode, izolovaných z poslednej aktívnej zlatej bane na Slovensku v Hodruši-Hámroch.


Odber vzoriek – žlté plochy sú minerály, nie zlato

Zlato hýbe dejinami ľudstva a pre svoje unikátne  a nenahraditeľné vlastnosti bolo pre ľudí vzácne už dávno pred vznikom peňazí. Dopyt po zlate neustále rastie a geologické ložiská ubúdajú, čoho výsledkom je ťažba zlata v lokalitách, o ktorých by sme v minulosti hovorili ako o neekonomických. Mikroorganizmy sú súčasťou geochemického cyklu zlata už milióny rokov, a preto mali dostatok času stať sa špecialistami na jeho spracovanie. Tieto ich vlastnosti dnes používame pri „biominingu“, teda pri použití baktérií na ťažbu zlata.

Úlohou biotechnológií nie je len využiť mikroorganizmy pre naše potreby, ale aj inšpirovať sa procesmi, ktoré v prírode fungujú samovoľne, bez zásahu zvonku. Štúdium baktérií v zlatých baniach, popis druhov, ktoré sa zdajú byť súčasťou zlatej rudy a procesov, ktorými ovplyvňujú rozpúšťanie a opätovné zrážanie zlata, sa zdá byť kľúčové pre ich ďalšie využitie.

Kolektív doc. RNDr. Petra Pristaša, CSc. z Katedry mikrobiológie Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa dlhodobo venuje baktériám z extrémnych prostredí. Zlatá baňa z nášho pohľadu nepredstavuje ideálne prostredie pre život, no napriek tomu sa ukazuje, že je domovom pomerne početnej a diverzifikovanej skupiny mikroorganizmov, ktoré sa špecializovali na život v tomto nehostinnom prostredí. Nedávno publikovaná práca ponúka ucelený a unikátny pohľad na mikroorganizmy, ktorých domovom je zlatá ruda z poslednej aktívnej zlatej bane Slovenska. A čo viac, zdá sa, že tieto mikroorganizmy tvoria kľúčovú mikrobiotu zlatej rudy všade na svete. Získané výsledky otvárajú cestu k určeniu úlohy jednotlivých druhov mikroorganizmov v komplexnom a doposiaľ nie celkom prebádanom cykle zlata. Počas práce boli izolované aj úplne unikátne baktérie, ktoré boli pre vedu celkom neznáme a dočkali sa svojho objavenia. Podobné práce sú dôkazom toho, že čím viac sa ponárame do dokonalého mikrosveta, tým viac nadobudneme pocit, že toho vieme bezmocne málo.

Odkaz na publikovanú prácu: Nosáľová L., Maliničová L., Kisková J., Timková I., Sedláková-Kaduková J., Pristaš P. (2021). Cultivable Microbiota Associated with Gold Ore from the Rozália Gold Mine, Hodruša-Hámre, Slovakia. Geomicrobiology Journal https://doi.org/10.1080/01490451.2021.1871685


Početnosť bakteriálnych rodov asociovaných so zlatou rudou v bani Rozália v Hodruši-Hámroch


Posledná aktualizácia: 15.02.2021