UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výherca súťaže vyhlásenej v rámci virtuálneho DOD PF UPJŠ

Vzhľadom na pretrvávajúcu aktuálnu pandemickú situáciu, realizovala  dňa 4. februára 2021 rovnako naša fakulta svoj Deň otvorených dverí po prvýkrát ONLINE. Cieľom aj tohto virtuálneho formátu bolo, ako obvykle, predstaviť záujemcom o štúdium nielen naše študijné programy a podmienky štúdia, ale i dôvody prečo si myslíme, že pre svoje vzdelanie a budúce zamestnanie by si mali zvoliť  odbornosť a tradíciu ponúkanú Prírodovedeckou fakultou.

Všetky potrebné a dôležité informácie boli účastníkom virtuálneho DOD poskytnuté  prostredníctvom živého prenosu a online konzultácií formou komentárov k facebookovej udalosti. O svoje odporúčania a zážitky sa s nimi podelili zástupcovia fakulty, učitelia, študenti ale i absolventi našej Alma mater.

V úvode online prenosu bola vyhlásená propagačná súťaž Vyhrajte smart hodinky Garmin Forerunner 45 Black s tým, že všetci ktorí počas live streamu zadajú  otázku do komentárov k nemu, budú zaradení do tejto súťaže.

Po ukončení živého vysielania virtuálneho DOD bola súťaž ukončená vyžrebovaním víťaza. Stal sa ním študent košického gymnázia Trebišovská Roland Kažimír.

Srdečne gratulujeme!

Nakoľko aktuálna pandemická situácia výhercovi neumožnila osobné prevzatie výhry z rúk dekana našej fakulty docenta Sotáka, bola mu táto doručená do miesta bydliska.


Posledná aktualizácia: 16.02.2021