UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Temná strana svetla – online prednášky

Svetelné znečistenie je vážnym celosvetovým problémom dnešnej civilizácie. Svietením do nezmyselných a nepotrebných smerov, zbytočne silným osvetlením človek spôsobil, že tmu je dnes treba hľadať. Svetelné znečistenie negatívne zasahuje do mnohých oblastí nášho života, často bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. Nadmerné svetlo v noci má negatívne vplyvy na zdravie ľudí, ničí nočné ekosystémy rastlín a živočíchov, je plytvaním financií a prispieva ku klimatickým zmenám. Prichádzame aj o naše prírodné a kultúrne dedičstvo, ktorým je hviezdne nebo nad našimi hlavami. Tma sa stala natoľko ohrozeným druhom, že musia vznikať rezervácie, parky tmavej oblohy, chrániace jej posledné zbytky. Riešenie tohto problému je pritom jednoduché.

<Jaroslav Merc z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Pavol Rapavý z Hvezdárne v Rimavskej Sobote, členovia Sekcie ochrany pred svetelným znečistením, si pripravili pri príležitosti Medzinárodného týždňa tmavého neba prednášky Temná strana svetla a Parky tmavej oblohy na Slovensku.

Podujatie sa uskutoční dňa 8. apríla 2021 od 18:30 hod. online, prostredníctvom videokonferenčného systému Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, dostupného cez internetový prehliadač na adrese https://bbb.science.upjs.sk/b/doc-uxd-enm.

Viac informácií

https://sas.astro.sk/2021/04/05/medzinarodny-tyzden-tmaveho-neba-objavme-noc/

Posledná aktualizácia: 06.04.2021