UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Chémia online, alebo všetko sa dá keď sa chce

Chemická olympiáda (CHO) je postupová súťaž organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Realizuje sa na úrovni školských, okresných a krajských kôl, najlepší súťažiaci sa zúčastňujú celoštátneho kola a z neho tí najlepší „top mladí chemici“ postupujú na Medzinárodnú chemickú olympiádu a Grand Prix Chimique. 

Už druhý rok sa všetky krajské kolá, organizované Ústavom chemických vied PF UPJŠ, organizujú pod „taktovkou pandémie“ dištančne. Školy, učitelia a najmä žiaci sa aspoň takouto formou udržiavajú v kondícií a nie sú tak ukrátení o konkurencieschopnosť do budúcich rokov. Praktické úlohy, ktoré sa za normálnych podmienok realizujú v našich laboratóriách museli byť špeciálne upravené tak, aby ich bolo možné riešiť formou písomných úloh a rôznych príkladov. O niečo náročnejšia príprava úloh však plne suplovala praktickú časť. Žiakom boli poskytnuté rôzne laboratórne získané výsledky, na základe ktorých ich potom súťažiaci museli vyhodnotiť a utvoriť správne závery.
V dňoch 12. - 13. 04. 2021 sa v online priestore uskutočnilo aj celoštátne kolo CHO. Na záverečnom ceremoniáli spojenom s oceňovaním a prezentáciou našej alma mater bol účastný aj pán dekan doc. RNDr. Roman Soták, PhD, ktorý „virtuálne“ potriasol rukou ocenenej Kataríne Vosovičovej z Popradu a odovzdal cenu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

V polovici mája sa uskutoční dištančné krajské kolo v kategórii C, kde sa očakáva približne 40 súťažiacich. Začiatkom júna čaká však organizátorov olympiády posledná, ale o to zodpovednejšia úloha, príprava a výber celoslovenskej reprezentácie na dištančnú medzinárodnú CHO v Japonsku. Príprava sa tohto roku bude konať formou desať dňového sústredenia v Jáchymove, v súčinnosti s českou reprezentáciou. Odborníci z Ústavu chemických vied našej fakulty budú účastníkov sústredenia pripravovať v oblasti Analytickej chémie formou dvoch trojhodinových webinárov a výber bude realizovaný na základe výsledkov z dvoch 40 minútových testov z teoretickej a praktickej časti.

Je zjavné, že práca spojená s organizáciou chemickej olympiády je výsledok spolupráce pedagógov základných, stredných a vysokých škôl a má svoj význam rovnako  v  online podobe. Pretože aj takýmto spôsobom prispievame k výchove, možno aj svojich, budúcich vynikajúcich študentov či budúcich vedcov. Avšak pevne veríme, že sa už čoskoro budeme môcť opäť vrátiť k prezenčnej forme súťaže
 

Posledná aktualizácia: 26.04.2021