UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Národná prehliadka Veda na scéne Slovensko 2021

Vedeckí pracovníci Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, docent Kireš a docentka Ješková organizujú národnú prehliadku projektov 2020/2021 pre európsky festival Science on Stage 2022 v Prahe, ktorý sa uskutoční dňa 6. júla 2021 ONLINE
Podujatie je určené učiteľom biológie, chémie, fyziky, matematiky a informatiky základných a stredných škôl, ktorí budú prezentovať svoje originálne inšpiratívne nápady pre STEM vzdelávanie. Vítaní sú aj študenti učiteľstva, budúci STEM učitelia. 

Science on Stage je európska iniciatíva zameraná na podporu vyučovania prírodných vied, matematiky a informatiky na úrovni základných a stredných škôl. Jej hlavným poslaním je podporovať zdieľanie skúseností STEM učiteľov z inovatívnej výučby a práce s mládežou. V rámci uvedenej iniciatívy spolupracujú učitelia z viac ako 30 krajín. Rôznorodá ponuka aktivít je každé dva roky zavŕšená medzinárodným festivalom s účasťou viac ako 350 učiteľov. Nosnou časťou festivalu je tzv. trh nápadov, v rámci ktorého učitelia prezentujú tak svojim kolegom ako aj návštevníkom, vlastné námety pre podporu motivácie žiakov k vede a pre skvalitnenie STEM výučby. 

Viac informácií
 


Posledná aktualizácia: 29.06.2021