UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Konferencia mladých astronómov - Bezovec 2021

Tradičná „bezovecká“ konferencia sa bude v tomto roku konať v dňoch 10. – 12. septembra 2021 v priestoroch Penziónu Bezovec. Na jeho príprave sa budú podieľať Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa konferencia uskutoční online.
 
Hlavnou témou tohtoročnej konferencie bude prezentácia vedecko-výskumnej činnosti mladých astronómov v rôznych oblastiach výskumu vesmíru. Na konferenciu sú pozvaní predovšetkým študenti všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, aby predstavili výsledky svojho výskumu dosiahnuté nielen počas prípravy záverečných prác. Okrem prezentácií môžu účastníci zároveň spoločne diskutovať 
o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomického výskumu na Slovensku.
 
Prihlasovací formulár, ako aj ďalšie informácie je možné nájsť na stránke konferencie.
 


Posledná aktualizácia: 02.09.2021