UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Medzinárodná iniciatíva za ochranu jaskýň

Podzemné postredie jaskýň a priepastí zahŕňa osobitý bióm s množstvom unikátnych, endemických organizmov, mnohé z nich zostávajú ešte stále neobjavené. Sú obzvlášť citlivé na ohrozenia ľudskými aktivitami. Najčastejšie ide o znečisťovanie podzemných vôd, hromadenie toxického a komunálneho odpadu v jaskyniach a priepastiach, alebo explózie pri ťažbe v kameňolomoch. 

V prestížnom časopise Conservation Letters (Wynne et al. 2021) bola publikovaná rámcová koncepcia širšieho medzinárodného tímu smerujúca k účinnej ochrane subteránneho biómu na globálnej úrovni. Na príprave tejto koncepcie sa podieľal aj prof. Ľubomír Kováč z Ústavu biologických a ekologických vied, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. So svojím tímom sa dlhodobo venuje výskumu a ochrane jaskýň a iných podzemných biotopov na Slovensku ale aj vo svete. 


Tím speleobiológov UPJŠ pri odbere vzoriek organizmov

Spomínaná iniciatíva sa spája s nadchádzajúcou konferenciou „The 15th UN Convention on Biological Diversity”, ktorá sa uskutoční v Kunmingu v Číne v októbri 2021. Všetky doterajšie konferencie tejto konvencie, ako aj multilaterálne dohody, potrebu ochrany subteránneho biómu prehliadali. Súčasná iniciatíva sa snaží o skúmanie a monitorovanie subteránneho prostredia a jeho začlenenie do budúcich cieľov ochrany v rámci tejto konvencie. 

Zahrnutím podzemných zdrojov, ekosystémových služieb podzemného prostredia a jeho výrazne endemickej biodiverzity bude môcť táto konvencia zlepšiť efektivitu ochrany v chránených územiach v globálnom meradle. Za týmto účelom bola vypracovaná spomínaná koncepcia s názvom „A conservation roadmap for the subterranean biome“, ktorá zahŕňa päť oblastí: (1) slabé miesta vo vedeckom výskume a potreba dátového manažmentu, (2) antropogenické stresory, (3) socioekonomické analýzy a konfliktné riešenia, (4) environmentálne vzdelávanie, a (5) národné politiky a multilaterálne dohody.


Plán riešenia medzinárodnej ochrany jaskynného prostredia.

Odkaz na publikáciu:
Wynne, J.J., Howarth, F.G., Mammola, S., Ferreira, R.L., Cardoso, P., Lorenzo, T.D., Galassi, D.M.P., Medellin, R.A., Miller, B.W., Sánchez-Fernández, D., Bichuette, M.E., Biswas, J., BlackEagle, C.W., Boonyanusith, C., Amorim, I.R., Borges, P.A.V., Boston, P.J., Cal, R.N., Cheeptham, N., Deharveng, L., Eme, D., Faille, A., Fenolio, D., Fišer, C., Fišer, Ž., ʻOhukaniʻōhiʻa Gon, S.M., Goudarzi, F., Griebler, C., Halse, S., Hoch, H., Kale, E., Katz, A.D., Kováč, Ľ., Lilley, T.M., Manchi, S., Manenti, R., Martínez, A., Meierhofer, M.B., Miller, A.Z., Moldovan, O.T., Niemiller, M.L., Peck, S.B., Pellegrini, T.G., Pipan, T., Phillips-Lander, C.M., Poot, C., Racey, P.A., Sendra, A., Shear, W.A., Silva, M.S., Taiti, S., Tian, M., Venarsky, M.P., Pakarati, S.Y., Zagmajster, M., Zhao, Y. (2021). A conservation roadmap for the subterranean biome. Conservation Letters. https://doi.org/10.1111/conl.12834 (Q1, IF 2020 = 8,1)
 

Posledná aktualizácia: 13.09.2021