UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Zaujali sme na SlovakiaTech Forum – Expo 2021

SlovakiaTech Forum - Expo je medzinárodná odborná konferencia a inovačno-technologický veľtrh, ktorého tretí ročník sa konal v Košiciach, 14. – 15. 09. 2021 v priestoroch košického Kulturparku. Podujatie SlovakiaTech 2021 otvorilo priestor pre stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov z oblasti vedy, výskumu, inovácií, priemyselných technológií, dopravy a logistiky, energetiky, životného prostredia a vzdelávania. Zároveň išlo o jedinečnú možnosť prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem a slovenských univerzít. UPJŠ sa prezentovala formou odborných pozvaných prednášok, panelovou diskusiou a expozíciami v stánkoch, pričom väčšina zástupcov univerzity pochádzala z jej Prírodovedeckej fakulty.

Podujatie organizovala Slovenská investičná agentúra, n.o., ktorej prezidentom je Juraj Miškov, bývalý minister hospodárstva SR. Záštitu nad SlovakiaTech Forum - Expo 2021 prevzali: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo investícícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. 

Napriek okolnostiam, ktoré nás už vyše roka obmedzujú bolo podujatie úspešné, atmosféra výborná, program a prednášajúci atraktívni po vizuálnej aj obsahovej stránke. Dokumentujú to aj fotografie v galérii ale najmä osobná skúsenosť zástupcov fakulty. 

Na veľtrhu sa naša fakulta prezentovala šiestimi stánkami a v rámci konferenčnej časti štyrmi odbornými prednáškami a riadením jednej panelovej diskusie. Hoci sa orientujeme najmä na základný výskum, vedecké výsledky dokážeme postaviť do svetla priamych aplikácií v praxi. Podujatie Slovakia TechExpo bolo výbornou príležitosťou preukázať to. Za významný benefit treba považovať záujem a prítomnosť mladej verejnosti a zástupcov Vlády SR aj regionálnej samosprávy KSK či mesta Košice, ktorí uznanlivo vnímali produkty vedy z UPJŠ nadobudnuté v zložitých podmienkach. V priebehu dvoch dní sme mali možnosť zaujať takmer 700 registrovaných návštevníkov, z ktorých 30% tvorili študenti a akademickí pracovníci, 60% zástupcovia firiem a 10% predstavovali zástupcovia štátnych a regionálnych inštitúcií.Vedenie fakulty ďakuje akademickým pracovníkom a doktorandom za ich odhodlanie, nasadenie a entuziazmus, s ktorými prezentovali výsledky svojej dlhoročnej práce a tak šírili dobré meno UPJŠ. Vďaka patrí aj vedeniu UPJŠ za pripravenú možnosť participovať na veľtrhu a skvelú podporu v zázemí, pričom tento názor je založený aj na spätnej väzbe od našich aktérov – prírodovedcov. 

Zhrnutie zastúpenia fakulty:

Odborné pozvané prednášky:

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. (Ústav chemických vied)
doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. (Ústav chemických vied)
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. (Ústav fyzikálnych vied)
RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. (Ústav informatiky)

Panelová diskusia:
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (ÚINF)

Expozície v stánkoch:

Elektrochemická výroba vodíka (Ústav chemických vied)
RNDr. Katarína Sisáková, Mgr. Alexandra Gubóová, RNDr. Natália Podrojková

Biodegradovateľné materiály (Ústav chemických vied)
RNDr. Radka Gorejová, Mgr. Martina Petráková, Mgr. Ján Macko, PhD.

Výskum a vývoj nových materiálov pre Li-iónové a Li-S batérie (Ústav chemických vied)
doc. Andrea Straková Fedorková, Bc. Dominika Capková, Bc. Veronika Niščáková

Magnetické nanočastice pre biomedicínske aplikácie (Ústav fyzikálnych vied)
doc. Adriana Zeleňáková, RNDr. Pavol Hrubovčák, PhD., RNDr. Ľuboš Nagy,  RNDr. Jaroslava Szucsová, PhD., Mgr. Michal Barutiak, Bc. Žaneta Fabriciová

Modelovanie teploty povrchu v meste (Ústav geografie)
Mgr. Jozef Bogľarský, Mgr. Katarína Onačillová, PhD., Mgr. Daniela Laubertová, Mgr. Štefan Kolečanský, doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., prof. Jaroslav Hofierka, PhD.

Analýza údajov - od teórie k praxi (Ústav informatiky)
RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., Mgr. Ondrej Spišák, Mgr. Eva Marková, Bc. Michal Šafranko, Bc. Kristína Kováčová, RNDr. Ľubomír Antoni, PhD., RNDr. Šimon Horvát, Mgr. Zoltán Szoplák
 
Spomedzi mnohých mediálnych výstupov vyberáme reportáž v hlavných správach na TV Markíza, 20.9. od 47. minúty alebo zaujímavý pohľad na konferenciu v blogu.

https://www.slovakiatech.sk/fotogaleria 
https://www.slovakiatech.sk/videogaleria
 


Posledná aktualizácia: 30.09.2021