UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Udelenie prémie Literárneho fondu za najlepšie práce ŠVK 2020/2021

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR udelil na základe návrhu Rady ŠVK a dekana PF UPJŠ Prémiu za najlepšie práce ŠVK  v ak. r. 2020/2021 študentke Michaele Benedikovej za prácu s názvom Príprava iónových paládnatých komplexných zlúčenín s derivátmi 8-hydroxychynolínu katiónovou zámenou

Michaele Benediktovej sa pod vedením svojho školiteľa Mgr. Martina Russina a odbornej konzultácie doc. RNDr. Ivana Potočňáka, PhD. z Katedry anorganickej chémie podarilo pripraviť tri nové paládnaté komplexné zlúčeniny. Na ich syntézu sa použil derivát chinolínu so značnou biologickou aktivitou. Nové zlúčeniny sa svojím zložením podobajú cisplatine, ktorá sa doposiaľ považuje za jedno z najúspešnejších protirakovinových liečiv. Teda aj tieto novo-pripravené zlúčeniny majú veľký potenciál vo využití ako možných účinných zložiek v liečbe nádorových ochorení.

Srdečne gratulujeme!

Posledná aktualizácia: 08.10.2021