UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

32. Prírodovedecká čajovňa – ONLINE

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...

Keď sme v roku 2011 zrealizovali prvú čajovňu bola uvedená s tým, že nejde iba o nejakú virtuálnu čajovňu, kde by sme si čaj len predstavovali, ale že jej zámerom je naozaj rozvoňať ľubovoľnú miestnosť na fakulte vôňou kávy a čaju a  vytvoriť tak reálny priestor, v ktorom sa dozvieme a hneď aj rozdiskutujeme, čo je nové vo vede u nás aj vo svete, s pomocou akých nových prístrojov sa na našej fakulte  realizuje výskum, kde a v čom sa prelína konkrétna vedná oblasť s inými vednými oblasťami.

Netušili sme, že príde čas, kedy v záujme vyššieho princípu akým je ochrana ľudského života a zdravia človeka sa virtuálny svet stane našou životnou nevyhnutnosťou, avšak s vierou, že iba dočasnou. Pretrvávajúca pandemická situácia nám však stále nedovoľuje realizovať naše stretnutia za osobnej účasti, ktorá nám tak chýba. 

Veríme však, že téma každej z čajovní bola a je zaujímavá pre mnohých z nás a že oceníme prínos i obsah aj ONLINE čajovní, pre ktoré rovnako platí motto ako pri všetkých predošlých „....rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...".

Zúčastnime sa online https://bbb.science.upjs.sk/b/pf--m67-72m
a zdieľajme, diskutujme o aktuálnej téme 32. Prírodovedeckej čajovne - Predikcia 3D štruktúry proteínov


 

Posledná aktualizácia: 12.10.2021