UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Medzi finalistov prestížnej ceny ESET Awards 2021 postúpili dvaja vedeckí pracovníci našej fakulty

Nadácia ESET už po tretí raz ocenila výnimočné osobnosti slovenskej vedy za ich vedeckú, výskumnú aj pedagogickú prácu. Na slávnostnom galavečere odovzdávania cien ESET Awards, ktorý sa konal dňa 16.októbra 2021 v Bratislave, sa stretla špička slovenskej vedy aj verejného života. Medzi finalistov kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy bol nominovaný aj Dr. Martin Gmitra z Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ. Finalistkou kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stala Dr. Ivana Šišoláková z Katedry fyzikálnej chémie  na Ústave chemických vied. 
Ďakujeme našim dvom finalistom, ktorí v očiach verejnosti potvrdili kvalitu vedy a vzdelávania na UPJŠ v Košiciach!

Hodnotiace komisie vybrali päť finalistov ESET Science Award v každej z troch kategórií. Ceny im osobne odovzdal celosvetovo uznávaný vedec, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku 2017, Kip Thorne. 

Množstvo článkov a vyjadrení pre médiá šíri dobré meno práce nás všetkých:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18022/291922
https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatie/diskusia-veda-pomaha-eset-science-award-vynimocni-slovenski-mladi-vedci/
https://www.tyzden.sk/video/77232/jednoducho-veda-special-s-finalistami-ocenenia-eset-science-award/
https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/odbornik-martin-gmitra-kvantovy-pocitac-bude-sluzit-aj-vyvoj-novych-liekov
 

Fotogaléria slávnostného večera odovzdávania cien ESET Science Award


Posledná aktualizácia: 19.10.2021