UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aj “my“ sme na novej mape dlhodobej spolupráce vedeckých a akademických projektov medzi USA a Slovenskom

Na mape, ktorú 5. októbra 2021 v Bratislave slávnostne predstavil zástupca americkej veľvyslankyne na Slovensku Nicholas Namba spolu so zástupcami slovenských inštitúcií, štátnym tajomníkom Ministerstva školstva Ľudovítom Paulisom, štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Dušanom  Veličom, je možné nájsť viac ako sto príkladov dlhodobých americko-slovenských projektov. Podľa jeho slov je táto mapa novým nástrojom, ktorý veľvyslanectvo USA v spolupráci s partnermi  vyvinulo, aby predviedlo šírku a hĺbku slovensko-americkej spolupráce vo svete výskumu a akademickej obce. Cieľom mapy je zvýšiť povedomie o existujúcich slovensko-amerických partnerstvách, podporiť vznik ďalšej spolupráce, prilákať nové talenty a zdroje financovania, no hlavne podporiť inovácie a výskum.
Mapa aktuálne znázorňuje 113 dlhodobých akademických a výskumných partnerstiev medzi slovenskými a americkými inštitúciami v oblasti výskumu, publikácií, mobility, či výmeny know-how.
Na stránke sa je možné dozvedieť aj o podporných schémach spolupráce ako napríklad o Fulbrightovom programe, programe Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Slovakia Seed Fund, Národnom štipendijnom programe, Programe malých grantov Veľvyslanectva USA, programe Erasmus plus.
Mapa spolupráce je projekt Veľvyslanectva USA v Bratislave. 

To, že aj naša univerzita má medzinárodný rozmer preukazuje živá a dlhodobá vedecká spolupráca s americkými partnermi vo všetkých nami ponúkaných študijných odboroch. Pozrite si zoznam partnerských pracovísk Prírodovedeckej fakulty, či iných vysokých škôl na Slovensku, ktorý pripravilo Veľvyslanectvo USA v Bratislave.

Mapa spolupráce (skuscooperation.sk)

Tlačová správa / Nová mapa spolupráce predstavuje viac ako 100 vedeckých a akademických projektov medzi USA a Slovenskom - Veľvyslanectvo USA na Slovensku (usembassy.gov)


 

Posledná aktualizácia: 22.10.2021