UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Stretnutie dekana so študentmi pri príležitosti Dňa študentstva

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva stretol dňa 12. novembra 2021 so študentmi, ktorí v akademickom roku 2020/2021 dosahovali vynikajúce študijné výsledky a úspešne reprezentovali fakultu v rôznych oblastiach činnosti:  

Katarína Revická, 3MFb (1,04) 
za vynikajúce študijné výsledky a angažovanosť v popularizačných aktivitách 
Bc. Mária Slovinská, 2MFmu (1,07) 
za vynikajúce študijné výsledky a angažovanosť v popularizačných aktivitách 
Bc. Matej Kuriško, 1MFmu (1,18)
za výborné študijné výsledky, 1. miesto na fakultnom kole ŠVK a aktívnu prácu študentskej pomocnej sily 
Bc. Pavol Mártonfi 2TFAm (1,00)
za vynikajúce študijné výsledky, publikačné výstupy a konferenčné vystúpenia 
Bc. Diana Švecová, 1MMm (1,04)
za vynikajúce študijné výsledky, reprezentáciu v celoštátnom kole ŠVK v matematike
a aktívnu prácu študentskej pomocnej sily
Bc. Mária Paračková, 1FYChm (1,00) 
za vynikajúce študijné výsledky a spoluautorstvo na pripravovanej CC publikácií
Bc. Peter Michalčin, 1OCHm (1,14)
za výborné študijné výsledky 
Bc. Tomáš Ján Liška, 1OCHm (1,20)  
za vynikajúce študijné výsledky
Bc. Tomáš Fedor, 2GGIm (1,33)
za výborné študijné výsledky, 1. miesto na fakultnom kole ŠVK  a publikačné výstupy 
Bc. Ľudmila Hudecová, 2GMCm (1,18)
za výborné študijné výsledky a aktívnu prezentáciu fakulty formou umeleckého stvárnenia ekologických problémov zeme
Bc. Dobromila Danková, 1TFAm (1,46)
za výborné študijné výsledky, aktívnu prácu študentskej pomocnej sily, 1. miesto na fakultnom kole ŠVK a  konferenčné vystúpenia 
Bc. Stanislava Linková, 2Im (1,10)
za vynikajúce študijné výsledky a medzinárodnú prezentáciu na svetovej konferencii
Mgr. Miroslav Hennel, 1PMd (1,00)
za vynikajúce študijné výsledky, účasť na fakultných a medzinárodných ŠVK a publikačné výstupy 
Mgr. Martin Tkáč, 1FKLd (1,00) 
za vynikajúce študijné výsledky, účasť na fakultných a medzinárodných ŠVK a publikačné výstupy 
Mgr. Alexandra Gubóová, 2FYChd
za vynikajúce študijné výsledky a spoluautorstvo na CC publikáciách
RNDr. Ľuboš Nagy, 3PMd  
za konštrukciu unikátnej aparatúry pre sledovanie magneto-tepelnej odozvy nanočastíc pomocou magnetickej hypertermie,  publikačné výstupy a za propagáciu a prezentáciu výskumu na fakulte 
RNDr. Lea Nosáľová, 3GEd  
za aktívny prístup k realizácii experimentov, zapojenie sa do vedenia záverečných prác
a publikačné výstupy 

♦♦♦   

Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november a to na pripomenutie udalostí zo 17. novembra 1939, kedy nacisti v reakcii na demonštrácie československých študentov v Prahe proti okupácii Československa a proti zabitiu študenta medicíny Jana Opletala, ktorý patril k prvým obetiam fašizmu u nás, uzavreli české vysoké školy, popravili 9 študentov a viac ako 1 000 ich poslali do koncentračných táborov. 
V roku 1989 si v tento deň študenti v uliciach opäť pripomenuli smrť medika Jana Opletala, zatvorenie vysokých škôl a súčasne protestovali proti komunistickému režimu. 
Demonštrácia za slobodu a demokraciu v Prahe, ktorá bola potlačená policajnými zložkami, vyvolala solidaritu občanov Československa, ktorí sa postavili proti policajnému násiliu, politickému útlaku a neslobode. Všetky akcie, ktoré sa odohrávali na uliciach, prebiehali pokojnou cestou a vyústili do tzv. „Nežnej revolúcie" a umožnili slobodné demokratické voľby. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2001 rozhodli, že 17. november bude naším štátnym sviatkom ako Deň boja za slobodu a demokraciu.
 


Posledná aktualizácia: 12.11.2021