UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

33. Prírodovedecká čajovňa – opäť ONLINE

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...

Aktuálna pandemická situácia nám opäť nedovoľuje realizovať naše stretnutia za osobnej účasti, ktorá nám tak chýba. 

Veríme však, že téma každej z čajovní je zaujímavá pre mnohých z nás a že oceníme prínos i obsah aj ONLINE čajovní, pre ktoré rovnako platí motto ako pri všetkých predošlých „....rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...".

Zúčastnime sa online https://bbb.science.upjs.sk/b/pf--m67-72m
a zdieľajme, diskutujme o aktuálnej téme 33. Prírodovedeckej čajovne – Prehrievanie miest – geografické a ekologické súvislosti. 

 

Posledná aktualizácia: 22.11.2021