UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Posledná spomienka....

Monika Onofrejová

* 16.02.1982
† 03.01.2022

Posledná aktualizácia: 04.01.2022