UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Medzi vynikajúcimi posudzovateľmi na rok 2022 vyhlásenými Americkou fyzikálnou spoločnosťou je aj profesor Orendáč z ÚFV PF

APS - Americká fyzikálna spoločnosť vybrala 146 vynikajúcich posudzovateľov na rok 2022, ktorí preukázali výnimočnú prácu pri hodnotení rukopisov publikovaných v  prestížnych časopisoch skupiny Physical Review.

Redakcia týchto časopisov prijme na recenziu 40 000 rukopisov ročne, ktoré recenzujú vybraní odborníci z oblasti fyziky z celého sveta. Úsilie posudzovateľov nielen udržiava štandardy časopisov na vysokej úrovni, ale v mnohých prípadoch pomáha aj autorom zlepšiť kvalitu a záujem o ich články. Aj o tie, ktoré APS nepublikuje. Americká fyzikálna spoločnosť vyjadrila uznanie všetkým posudzovateľom, ktorí pomáhajú urobiť sériu Physical Review jednou z najcitovanejších fyzikálnych časopisov na svete.
Ocenení posudzovatelia v roku 2022 pochádzajú z 29 krajín s veľkým zastúpením z USA, Nemecka, Talianska, Francúzska, Španielska a Spojeného kráľovstva. 
A práve v tejto vybranej skupine je evidovaný aj vedec z Ústavu  fyzikálnych vied PF UPJŠ prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.

Úplný zoznam vynikajúcich posudzovateľov

 

Posledná aktualizácia: 23.03.2022