UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Nové príležitosti Slovenska vo vesmírnom vývoji pre ESA

Slovensko od 17. marca 2022 postúpilo o krok bližšie k plnohodnotnému členstvu v Európskej vesmírnej agentúre (ESA). Stali sme sa asociatívnym členom ESA (Associate member state), oznámil to Generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher na 306. zasadnutí Rady ESA.  

Slovensko bolo od februára 2015 členom programu kooperujúcich krajín ESA (PECS), ktorý umožňoval slovenským firmám a inštitúciám zapojiť sa do vesmírneho výskumu a vývoja spolufinancovaním ESA a Slovenskej republiky. UPJŠ sa v prvej výzve PECS Slovakia podarilo získať kontrakt pre projekt SURGE. 
 
V ďalších výzvach sa o podporu pravidelne uchádzala najmä v oblasti fyzikálnych a geografických aplikácií ako aj inovácie vzdelávania.

Oficiálne na Slovensku financovanie a podporu vesmírnych aktivít koordinuje Slovenská kancelária pre vesmír
Príležitosti sa vytvárajú pre výskumné tímy, spoluprácu s firmami a aj pre študentov v rámci  schém Young Graduate Trainee.
Pre postdoktorandov v rámci Research Fellowship.
 

Posledná aktualizácia: 22.03.2022