UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Zbierka pre Ukrajinu organizovaná ŠR PF UPJŠ

V dňoch 20. a 21. apríla 2022 sa v priestoroch PF UPJŠ uskutočnila zbierka pre pomoc na Ukrajine.  Študentská rada Prírodovedeckej fakulty sa rozhodla prostredníctvom materiálnej zbierky pomôcť odídencom z Ukrajiny, ktorí aj naďalej v týchto dňoch čelia útokom a samotnej vojne. Zbierka bola zameraná na trvanlivé potraviny, drogériu či hračky a potraviny určené pre deti. Do zbierky sa zapojilo mnoho študentov a zamestnancov Prírodovedeckej fakulty, ktorí prispeli množstvom vecí a vďaka nim sa nám podarilo vyzbierať 11 plných vriec, ktoré sme odovzdali Červenému krížu v Snine

Študentská rada ďakuje každému, kto sa zapojil do tejto zbierky a tak pomohol odídencom, ktorí to tak veľmi potrebujú.


 


Posledná aktualizácia: 29.04.2022