UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Srdcom prírodovedec – slávnostná imatrikulácia študentov I. a II. ročníka

Nakoľko pandémia COVID 19, po dobu minulých dvoch rokov, značne ochromila nielen každodennú prácu a výučbu, ale aj realizáciu mnohých hromadných podujatí, vedenie fakulty sa rozhodlo pozvať dodatočne na slávnostnú imatrikuláciu nielen študentov I. ročníka, ale aj študentov aktuálneho II. ročníka. Všetci títo študenti, práve kvôli pandémii, boli o tento pre študenta významný slávnostný ceremoniál, ukrátení.

V dňoch 12. a 13. apríla 2022 sa tak po dlhom čase opäť naplnila historická aula študentmi. Nielen novoprijatými „prvákmi“, ale aj študentmi druhého ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí kvôli pandémii si túto osobitú atmosféru pred rokom vychutnať nemohli. A tak všetci, prváci  i tohtoroční druháci, si z rúk pána dekana prevzali Imatrikulačný list a tohto roku im bolo dané i tričko s logom Srdcom prírodovedec

Prajeme všetkým imatrikulovaným študentom veľa študijných úspechov a hlavne, aby nielen ich študijný, ale aj osobnostný profil odzrkadľoval pozitívne hodnoty srdca prírodovedca! 


                                                                                           Vedenie PF UPJŠ
 


Posledná aktualizácia: 03.05.2022