UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ľadové jaskyne - témou 35. Prírodovedeckej čajovne

Dňa 25. mája 2022 sa v priestoroch pavilónu Minerva, areálu Moyzesova, uskutoční Prírodovedecká čajovňa, ktorá bude venovaná téme, ktorá premostí zaujímavé prednášky zamestnancov z Ústavu  geografie a Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

 

Posledná aktualizácia: 17.05.2022