UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Chráňte sa - kliešte môžu kedykoľvek zaútočiť!

V spolupráci s tímom „Tick Research Team“, pôsobiacom na Katedre fyziológie živočíchov Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ sa už niekoľko rokov na trh dostávajú „protikliešťové ponožky“, vyrábané v spoločnosti Chemosvit, Fibrochem. Ide o tzv. Prolen® Tickfree ponožky. Okrem toho začala firma z vlákna Prolen® vyrábať aj pelechy pre domácich miláčikov, a či iné oblečenie (https://prolenshop.sk/).

 

Posledná aktualizácia: 24.06.2022