UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Amavet- Festival 4 živlov

Dňa 3. júna 2022 sa v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave konal Festival 4 živlov, súťaž pre mladých „vedátorov“ 1. a 2. stupňa základných škôl. Pod vedením RNDr. Márie Piknovej, PhD. z Katedry mikrobiológie, Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ sa na prvom mieste tejto zaujímavej akcie umiestnili študenti 8-ročného gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove Aneta Štefančínová, Iveta Štefančínová a Radovan Štefančín. Na Katedre mikrobiológie realizovali vedecký projekt na tému "Halofily nad zlato" (študovali soľ-milujúce baktérie, obývajúce prešovskú soľanku). 

Viac informácií o súťaži nájdete tu

Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 06.07.2022