UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Študentská vedecká konferencia 2018

Študentská vedecká konferencia 2018

Študentská vedecká konferencia sa bude konať v rámci Prírodovedeckých dní v stredu dňa 18. apríla 2018 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RBA05 v areáli Šrobárova 2.

Výzva – 2% z dane

Výzva – 2% z dane

Aj v tomto roku je možné podporiť rozvojové aktivity našej fakulty poukázaním 2% z dane Občianskemu združeniu PRÍRODOVEDEC.

Botanika v rádiu

Botanika v rádiu

Nová relácia v Rádio Regina východ pod názvom SVET OKOLO NÁS bude mať aj botanickú tematiku. Doktorand Katedry botaniky, RNDr. Martin Pizňak, v nej predstaví polopate život rastlín. Rubrika sa bude vysielať celý rok 2018 a bude mať 12 častí.