UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Laboratórium haptiky a virtuálnej reality

Počítačová učebňa, ktorá je špecializovaná na grafiku, haptiku a virtuálnu realitu.


Posledná aktualizácia: 28.08.2018