UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Odovzdávanie ocenenia - Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

V okienku s ponukou reportáži Noviny Mistral 3.11 vyhľadajte: Kam po maturite?
http://www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=952

 


Posledná aktualizácia: 02.01.2017