UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Udelenie statusu Partnerská škola - Gymnázium Poštová 9 v Košiciach

Gymnázium Poštová 9 v Košiciach

Posledná aktualizácia: 22.11.2018