UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Udelenie statusu Partnerská škola - Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku


Posledná aktualizácia: 22.11.2018