UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Členovia ŠR

 

                          

Sofia Hunčárová - Predseda         Samuel Slamený - Podpredseda        Bc. Daniela Demková

                       

             Bc. Illia Spivak                        Viktória Bogárová                              Jozef Stašik

                                   

            Miriam Rychvalská                 Katarína Demjanová                  Bc. Mária Schwarzová

                           

            Bc. Miroslav Vojtek                    Patrik Šiška                       Diana Kosturíková

         

            Ria Čatlošová

Posledná aktualizácia: 16.10.2019