UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Členovia ŠR

 

                        

Sofia Hunčárová - Predseda          Bc. Daniela Demková                             Samuel Slamený

                            

             Bc. Illia Spivak                         Viktória Bogárová                    Ester Hanusková 

                     

       Michaela Benediková              Miriam Rychvalská                 Katarína Demjanová

                  Jozef Stašik

Posledná aktualizácia: 29.08.2019