UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Členovia ŠR

 

                          

Sofia Hunčárová - Predseda         Samuel Slamený - Podpredseda        Bc. Daniela Demková

                       

             Bc. Illia Spivak                        Viktória Bogárová                              Jozef Stašik

                     

            Miriam Rychvalská                 Katarína Demjanová

            

Posledná aktualizácia: 17.09.2019