UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študijné odbory a predsedovia komisií za jednotlivé odbory

Biológia: prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
Fyzika: prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
Geografia: prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
Chémia: prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.
prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.
prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.
Matematika: prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.,
prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.
Informatika: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Učiteľstvo akademických
predmetov (PaedDr.):
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
prof. Volodymyr Starosta, DrSc.