Prejsť na obsah

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

0minút, 44sekúnd

O astronómiu sa zaujíma od detských čias. Astrofyziku vyštudoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a doktorandské štúdium absolvoval na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici. Od roku 1999 pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Ústave fyzikálnych vied, kde sa venuje výskumu interagujúcich dvojhviezd so zameraním na prenos a akréciu hmoty, ako aj ďalšie fyzikálne mechanizmy spôsobujúce pozorovateľnú aktivitu týchto objektov. V röntgenovej oblasti spektra študoval tieto systémy počas pobytu v ISDC Data Centre for Astrophysics, Versoix, Švajčiarsko (2007-2009). Študentom prednáša širokú paletu tém od základov astrofyziky cez štruktúru a evolúciu hviezd až po kozmológiu. Aktívne sa tiež venuje astronomickému vzdelávaniu mládeže a popularizačným aktivitám pre širokú verejnosť.

Viac informácií


Študuj na UPJŠ