Prejsť na obsah

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.

1minút, 16sekúnd

Pôsobí na Ústave chemických vied, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. V roku 2010 získala ocenenie „Študentská osobnosť Slovenska“ za svoju dizertačnú prácu o Li-iónových batériách. Od roku 2006 každoročne absolvuje niekoľkomesačné zahraničné stáže na renomovaných univerzitách a výskumných pracoviskách vo svete (Nemecko, Španielsko, ČR, Argentína a iné). Je autorkou a spoluautorkou viac ako 80 publikácií, z toho väčšina je venovaná Li-iónovým batériám. Spolupracovala na viacerých domácich a zahraničných projektoch a riešila aj úlohy v spolupráci s priemyslom a firmami. Je autorkou EU patentu v oblasti Li-S batérií. V roku 2016 získala prestížny grant NATO Science for Peace and Security kde je zodpovednou riešiteľkou projektu a vedúcou medzinárodného tímu, ktorý sa zameriava na výskum Li-S batérií. Dosahuje porovnateľné výsledky s vyspelými pracoviskami v zahraničí a jej poznatky získane počas posledných rokov výskumu dospeli aj k praktickému uplatneniu vo forme reálneho prototypu Li-S batérie. Za prácu na tejto problematike jej boli udelené viaceré medzinárodné ocenenia ako napríklad ocenenie Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie IUPAC pre mladých chemikov 2018 – „Periodická sústava mladých chemikov sveta za prvok Platina“ a je aj Laureátkou ocenenia „L’Oréal-UNESCO For Women in Science“ v kategórii do 35 rokov za rok 2018.

Viac informácií


Študuj na UPJŠ