Prejsť na obsah

RNDr. Jana Vargová, PhD.

1minút, 1sekúnd

Je absolventkou Genetiky a Molekulárnej cytológie na UPJŠ v Košiciach (2010-2012), kde v roku 2018 obhájila dizertačnú prácu zaoberajúcu sa vplyvom prírodnej látky, hypericínu, na tzv. nádorové kmeňové bunky. Počas doktorandského štúdia absolvovala dve zahraničné stáže na Biofyzikálnom ústave AVČR v Brne, kde získala skúsenosti s in vivo tumorigénnym modelom a zdokonaľovala sa v oblasti najnovších metód prietokovej cytometrie a sortingu. Svoje vedomosti z oblasti cytometrie zdieľa so študentmi pri výučbe predmetu “Úvod do prietokovej cytometrie”, ale napríklad aj so zahraničnými vedcami, keď sa v rámci pozvanej prednášky v roku 2017 na medzinárodnej konferencii Analytical Cytometry, podelila o svoje skúsenosti s analýzou „Side population“, ktorá je používaná ako metóda identifikácie kmeňových buniek. Momentálne pôsobí na Katedre bunkovej biológie UPJŠ ako odborný asistent, kde okrem výučby ďalej pokračuje v onkologickom výskume, v ktorom sa spoločne s tímom profesora Fedoročka zameriava na vplyv hypoxických podmienok na rozvoj chemorezistentného fenotypu nádorových buniek. 

Viac informácií


Študuj na UPJŠ