UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vedec Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa stal členom česko-slovenskej expedície ANTARKTÍDA 2017


prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.

  • Vyštudoval všeobecnú biológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Docentúru získal v odbore fyziológia rastlín na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde momentálne stále pôsobí ako profesor fyziológie rastlín a garant pre magisterské a doktorandské štúdium. Je tiež vedúci Katedry botaniky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a predseda akademického senátu tejto fakulty.
  • Vo výskume sa zameriava najmä na stresovú fyziológiu rastlín a lichenológiu, teda náuku o lišajníkoch. Publikoval viac ako 100 pôvodných vedeckých prác na štyroch kontinentoch. Od 27. decembra bude súčasťou československej expedície Masarykovej univerzity v Antarktíde, kde strávi približne dva mesiace štúdiom biológie a ekológie nižších rastlín, najmä ich odolnosti voči nepriaznivým klimatickým podmienkam prostredia.

Expedicia Antarktida 2017 - FOFOARCHÍV

Z Antarktického zápisníka

http://tech.sme.sk/c/20434400/antarkticky-zapisnik-ako-som-sa-stal-prirodovedcom-na-antarktide.html

Posledná aktualizácia: 21.04.2017