UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

1. Prírodovedecká čajovňa - 12. 10. 2011

 • Plagát
 • Prednášky
  • doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
   Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) v prírodných vedách
  • prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc.
   NMR pri identifi kácii sekundárnych metabolitov rastlín
  • RNDr. Mária Vilková, PhD.
   Stratégia hľadania štruktúry neznámej zlúčeniny pomocou NMR – príklad rastlinného metabolitu
 • Diskusia

 

Záznamy prednášok sú urobené systémom EVO, preto je potrebné na ich prehrávanie inštalovať Javu (www.java.com).

Fotogaléria


Posledná aktualizácia: 28.11.2011