UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

16. Prírodovedecká čajovňa - 08. 06. 2016

Téma: Uvedenie do Galérie osobností PF UPJŠ

Nominované osobnosti:

  • prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
  • prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.
  • prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.
  • prof. Ing. Ladislav Potocký, CSc.
  • prof. RNDr. Eva Mišúrová, PhD.

 

 

Plagát

Videozáznam

Posledná aktualizácia: 02.11.2020