UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

5. prírodovedecká čajovňa - 10. 10. 2012

 • Plagát
 • Úvodné slovo
  • prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., prodekan fakulty
   Znamenali CEXy kvalitatívny posun vedy na Slovensku či na fakulte?
 • Príspevky
  • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
   Je Slovensko jedným veľkým centrom excelentnosti?
  • Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
   Sú CEXy slepou uličkou, alebo majú nádej splniť ciele, kvôli ktorým vznikli?
  • prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
   Potrebujeme inštitucionalizáciu CEXov na fakulte a na univerzite?

 

Záznamy prednášok sú urobené systémom EVO, preto je potrebné na ich prehrávanie inštalovať Javu (www.java.com).

Posledná aktualizácia: 04.03.2014