UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

14. Prírodovedecká fakulta - 24. 02. 2016

Téma: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť projektov operačného programu EÚ Vzdelávanie.

Úvodné slovo: prof. RNDr. Pavol Mártonfi , PhD., prodekan PF UPJŠ

Vystúpili:
s prehľadmi projektov – garanti alebo projektoví manažéri projektov IRES, RIFIV, SOFOS a KVARK

Mgr. Ivana Rigasová, Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES) - videozáznam
Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD., Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ v Košiciach - videozáznam
Ing. Zuzana Svoreňová, SOFOS – Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ - videozáznam
prof. RNDr. Pavol Mártonfi PhD., KVARK- Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ - videozáznam
doc. RNDr. Ondrej Hutník PhD., Sústredenia pre prvákov - videozáznam
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák PhD., Jarná škola doktorandov (projekt RIFIV) - videozáznam
Andrea Halaburková, Študijný pobyt vo Francúzsko - videozáznam
 

Plagát

Posledná aktualizácia: 10.06.2016