UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

12. Prírodovedecká čajovňa - 30. 09. 2015

Hlavnou témou bola  problematika týkajúca sa globálnej zmeny klímy

  • pozvaný hosť – Mgr. Alexander Ač, PhD., Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR, Brno - videozáznam
    Globálna zmena klímy a my: Gaia vracia úder
  • za PF UPJŠ – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., Ústav chemických vied
    Čistá energia, udržateľný rozvoj a úloha nanochémie - videozáznam

 

Plagát

Posledná aktualizácia: 10.06.2016