UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

27. Prírodovedecká čajovňa - 06.11. 2019

Mimozemský život – áno či nie? O možnostiach existencie života vo vesmíre z pohľadu astronóma a biológa. 

Prednášajúci:

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. - videozáznam
Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ 
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.  - videozáznam

 

Plagát

Posledná aktualizácia: 05.05.2021